Kupi vstopnico

Vas zanima še kaj?

Obrnite se na nas na 08 201 53 70 ali info@expano.si in z veseljem vam bomo odgovorili.

Kako do nas

Vnesi svojo lokacijo in pokazali ti bomo, kako najhitreje prideš do nas.
Razdalja:
Čas poti:
NAVODILA ZA POT
PRIKAŽI

Expano zgodba

Vrata v Pomurje – regijski promocijski center

Namen in vsebina

Namen projekta je vzpostaviti regijski promocijski center »Vrata v Pomurje« in na ta način na nerevitaliziranem območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) izkoristiti potenciale degradiranega območja ter v tamkajšnje okolje umestiti dejavnosti, ki so pomembne za gospodarsko in turistično promocijo MOMS ter celotne pomurske regije.

V okviru projekta smo postavili paviljon, ki ohranja zunanji videz slovenskega paviljona s svetovne razstave Expo Milano 2015. Projekt vključuje naslednje aktivnosti: nakup zemljišč, arheološka raziskovanja, postavitev paviljona in izgradnjo kletnih prostorov, izgradnjo pomožnega objekta, ureditev okolice, komunalno ureditev in izgradnjo cestne infrastrukture, postavitev in nakup notranje opreme, vzpostavitev produkcije ter promocijske in marketinške aktivnosti.

Paviljon Expano je zasnovan kot Pomurje v malem s predstavitvijo regije, regijske turistične ponudbe, poslovnih priložnosti in ključnih znamenitosti. V regijskem promocijskem centru je vzpostavljeno osrednje središče gospodarstva in turistične ponudbe v regiji. Vzpostavljena je promocija vseh ključnih znamenitosti in prepoznavnosti regije, s ključnimi stebri pomurskega turizma skozi razstavo, kulinariko in regijske izdelke. V paviljonu je vzpostavljena tudi informacijska točka s prodajalno, restavracijo ter prostori za poslovna srečanja.

Časovnica projekta

  • Potreba po sanaciji degradiranega območja ob Soboškem jezeru je bila izpostavljena že v času priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota v letih 2016 in 2017. Projekt »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« je bil prepoznan kot prednostni projekt MOMS in zato vključen v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota.
  • Mestna občina Murska Sobota je marca 2016 kandidirala na Poziv za upravljavca paviljona EXPO Milano 2015. Komisija za pregled prijav je odločila, da je MOMS najustreznejši upravljavec za prevzem premičnih delov slovenskega paviljona in ostale opreme, lokacija ob Soboškem jezeru pa najustreznejša za njegovo trajno postavitev. Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je zato oktobra 2016 sklenila Dogovor o prenosu upravljanja z Mestno občino Murska Sobota.
  • Novembra 2017 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju projekta Promocija regije v obdobju 2016–2019 – Vrata v Pomurje, št. C2130-17Z960601, z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki projekt sofinancira na podlagi zakona, ki ureja razvojno podporo pomurski regiji.
  • S projektom »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« je MOMS junija 2017 kandidirala na prvo Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, ki jo je objavilo Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: ZMOS), za nepovratna sredstva iz naslova mehanizma celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju: CTN).
  • Na podlagi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS, ki je bil objavljen avgusta 2018, in Obvestila Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o ustreznosti postopka izbora operacij ZMOS, je MOMS januarja 2018 oddala vlogo za II. fazo postopka neposredne potrditve operacij na MOP. Na podlagi usklajene vloge z MOP je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko maja 2018 izdala Odločitev o podpori št. 6-3/5/MOP/0 za operacijo »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« in s tem formalno potrdila vlogo in odobrila sofinanciranje projekta.
  • Konec julija 2018 je MOP izdal Sklep o sofinanciranju operacije »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center«, v katerem je določil znesek sofinanciranja tega projekta.
  • V sredini oktobra 2018 je bila z MOP podpisana Pogodba o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014—2020 »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center«, št. 2550-18-432003.

Cilji in rezultati

Glavni cilj projekta je revitalizacija nerevitaliziranega območja MOMS. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), tematskega cilja 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«. Ocena prispevka projekta h kazalnikom rezultata in učinka:

Kazalnik rezultata

Naziv kazalnika

Ocena prispevka h kazalniku

Kazalnik učinka

Naziv kazalnika učinka

Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP

6.9

Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo TUS (ha)

0,6337

CO 37

Št. prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)

18.924*

CO 38

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)

5.087,96

CO 39

Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2)

1.249,59

* Opredelitev kazalnika se nanaša na podatek SURS na dan 1. 1. 2016.

S projektom zasledujemo tudi cilje zastavljene v Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Murska Sobota in Izvedbenem načrtu trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota. Projekt spada tudi med naložbe v promocijo regije in prispeva h kazalnikom izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije.

Obdobje izvajanja projekta

Projekt se izvaja v obdobju 2016–2018. Najprej je bila izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo. Prva dela so stekla avgusta 2017, zaključek izvedbe vseh projektnih aktivnosti pa je predviden konec leta 2018.

Vrednost in financiranje

Vrednost projekta je ocenjena na 4.391.683,51 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložbo sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), Spremenjenega Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2017. Projekt je financiran z naslednjimi viri:

Viri financiranja

Vrednost (v EUR)

ESRR – EU prispevek (CTN)

2.064.574,00

ESRR – RS prispevek (CTN)

516.143,50

MGRT (Pomurski zakon)

1.000.000,00

Lastna sredstva (Mestna občina Murska Sobota)

810.966,01

SKUPAJ

4.391.683,51

Povezave

Več o evropskih strukturnih in investicijskih skladih na povezavi:
www.eu-skladi.si

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.
Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se". VEČ