Buy ticket

Any other questions?

Write to us at info@expano.si or call us on 00386 (0)8 201 53 70 and we will be happy to answer any questions you may have.

Our Location

Enter your location and we will show you the fastest route to us.
Distance:
Travel time:
DIRECTIONS
SHOW

Green Story

Okoljska politika Razvojnega centra Murska Sobota

Razvojni center Murska Sobota (RCMS) je s podpisom »Zelene politike slovenskega turizma« sprejel trajnostna načela, s katerimi se zavezuje k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave na naslednjih področjih:

 • RCMS sledi smernicam krovne turistične organizacije STO in se kot regionalna razvojna agencija povezuje z drugimi turističnimi organizacijami pri aktivnostih promocije zelenega in butičnega turizma, ki v prvo vrsto postavlja ohranjanje okolja in narave.
 • RCMS sodeluje in sokreira zeleno podobo slovenskega turizma s sodelovanjem pri trajnostnih projektih in svoje odgovorno ravnanje do okolja izkazujemo z lastnimi pridobljenimi okoljskimi znaki.
 • RCMS kot upravljalec Regijskega promocijskega centra Expano je, z revitalizacijo degradiranega območja Soboškega jezera in recikliranim objekom slovenskega paviljona, ambasador zelenega turizma v regiji.
 • Znamka Slovenia Green destination obiskovalcem Murske Sobote obljublja destinacijo, ki se ravna po trajnostnih načelih, turistični ponudniki in partnerji v destinaciji pa se trudijo nenehno izboljševati trajni vidik poslovanja.
 • V vse aktivnosti vključujemo lokalne ponudnike, lokalno skupnost in lokalne produkte in s tem pomagamo pri ohranjanju in razvoju delovnih  mest.
 • Zavedamo se pomena zelenih inovacij, zelenih tehnologij in trajnostne arhitekture, zato spodbujamo promocijo produktov, ki vključujejo zelene vsebine.
 • Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja v Sloveniji.
 • Gostom ponujamo namige in pakete doživetij, s katerimi polnimo izven sezonski čas in skrbimo za enakomerno porazdelitev gostov v destinaciji.
 • V destinaciji spodbujamo investitorje h gradnji trajnostnih turističnih kapacitet.
 • Spodbujamo trajnostno mobilnost.
 • Pri tisku uporabljamo okolju prijazne ali reciklirane materiale.


BOJAN KAR, direktor

Murska Sobota, 11. 11. 2021

Zelena zaveza slovenskega turizma (.pdf)
 

This website uses cookies to provide a better user experience and to track visits to the site.
By selecting "I agree", you consent to the use of cookies. If you do not agree, select "I do not agree". MORE